A támogatási mechanizmusok minősége és hatékonysága a kapcsolódó munkatervvel

A kétoldalú kutatási együttműködési szerződések folyamatos fenntartása és kiterjesztése különböző kutatási centrumokkal és egyetemekkel nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a martonvásári intézet Centre of Excellence-vé váljon az egész közép- és kelet-európai régióban, miközben a teljes közép- és kelet-európai régióban működő kutatóintézetek és egyetemek fiatal kutatóinak szervezett képzési tanfolyamok lehetővé teszik, hogy az MTA MGKI a növény és környezet közötti interakcióval kapcsolatos kutatási területen még nyitottabbá váljon az együttműködésre. Mind az öt feladatcsoportnál (WP) az elért eredmények döntő fontosságúak az érintett országnak. A Közép- és Kelet-Európában tapasztalt szélsőséges éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó biológiai alapanyagok nemesítése csak az érintett területen belül lehetséges. Ez szükségessé teszi jól képzett növénykutatók jelenlétét és aktív részvételét. A jelenlegi program keretein belül olyan fejlesztéseket tervezünk az MTA MGKI-ben, melyek hozzásegítik a régióban dolgozó szakembereket, hogy kivédjék a globális klímaváltozás okozta kedvezőtlen hatásokat.
A többi közép- és kelet-európai országgal (Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Horvátország) már aláírt együttműködési szerződés, a szomszédos országok vetőmag cégeivel és gazdáival fenntartott folyamatos kapcsolat és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakembereivel meglévő együttműködés szilárd alapot nyújt a globális klímaváltozásokra történő felkészüléshez.
E kapcsolatoknak köszönhetően, az intézetben nemesített fajtákat, az elmúlt tíz év során, igen gyorsan vezették be a gyakorlatba, és az intézetnek már több mint tíz éve meghatározó pozíciója van a vetőmagpiacon Magyarországon. E kapcsolatokra alapozva és az intézetben szervezett különböző rendezvények nagy látogatottsága miatt, az MTA MGKI ideális helyzetben van, hogy gyakorlati bemutatót tartson (szántóföldön és fitotronban) a klímaváltozás kedvezőtlen hatásairól és információt nyújtson arról, hogyan lehet e változásokhoz alkalmazkodni és mérsékelni az előre jelzett veszteségeket.

A program hatékonyságát a következő teljesítmény/kutatási indikátorokkal lehet mérni:

- az Európai Unióban létrehozott stratégiai partner kapcsolatok révén a know-how és tapasztalat cserében részt vevő kutatók száma;
- az MTA MGKI-hez visszatérő tapasztalt kutatók száma;
- a kísérleti eszközök, műszerek színvonalának javulása;
- a tanfolyamokon részt vevő fiatal kutatók és növénynemesítők száma;
- a mezőgazdasági és tudományos folyóiratokban publikált cikkek száma;

Honlapmodernizálás és Honlap felügyelet : dynamicLINE