A pályázat módszertana és a kapcsolatos munkaterv

Az MTA MGKI minősített kutatói már rég óta részt vesznek számos posztgraduális (M.Sc, Ph.D.) képzési programban. Az elmúlt néhány év során számos az intézetben szervezett UNESCO és FAO képzési programban vettek részt előadóként és laboratóriumi demonstrátorként. A munkatársak számos két- és többoldalú európai együttműködési programban vettek részt. Ezen együttműködések keretében mind alap, mind alkalmazott tudományos módszerekkel tanulmányozták a globális klímaváltozás és a növény-környezet kölcsönhatást. A szellemi tőke és a speciális infrastruktúra (komputer-vezérelt növénynevelő kamrák, jól felszerelt laboratóriumok) rendelkezésre áll az intézetben és ez nagyban hozzájárult a nemzetközi együttműködésben végzett munka sikeréhez. Az intézetek között meglévő, hatékony kapcsolatokra alapozva, azt reméljük, ki tudjuk használni a jelenlegi programban rejlő lehetőségeket, és a martonvásári intézetet a globális klímaváltozás területén Közép- és Kelet-Európa egyik központjává fejlesztjük.

Az intézetben jelenleg rendelkezésre álló berendezések és műszerek színvonala átlagosnak, bizonyos esetekben gyengének mondható. Fontos szerepet játszik viszont az intézetben már működő fitotron. Úgy tervezzük, hogy létrehozunk egy meteorológiai állomást a meteorológiai változásokkal kapcsolatos helyi adatok gyűjtésére és elemzésére. Egy audiovizuális előadóterem felépítése és berendezése szükséges lesz a program részeként megtartandó képzési tanfolyamokhoz. Reméljük, hogy a kalászosok laboratóriumi és szántóföldi körülmények közötti stressz toleranciájának meghatározásához, valamint az adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez megvásárolhatjuk a szükséges berendezéseket. Új berendezések – beleértve a mikroszkópokat, mikrotómokat, valamint az adatfeldolgozáshoz és értékeléshez szükséges hardvert és szoftvert – kellenek annak elemzésére, hogy miként hat a magas hőmérséklet és szárazság a növények szexuális folyamataira és fejlődésére. A programban vállalt feladatok bio-informatikai színvonalán klasterben kapcsolódó multiprocesszoros munkaállomások szerelésével javítunk.

A jelenlegi program részeként a növénynemesítők új generációja tud részt venni a különböző területek vezető szakemberei által megtartott képzéseken. Közép- és Kelet-Európa országaiból meghívunk fiatal növénynemesítőket, növénytermesztőket, gazdákat és farm menedzsereket, hogy vegyenek részt egy, egyenként 8-10 napos, öt képzést tartalmazó tanfolyamon, mely mind elméleti, mind gyakorlati munkát tartalmaz. Az egyes tanfolyamok témája az előző tanfolyamokéra épül, és foglalkozik a klímaváltozással, genetikával, genomikával, sejtbiológiával, hagyományos és molekuláris nemesítéssel és szántóföldi termesztéssel.
A program egyik alapvető célja, hogy tudatosítsa a mezőgazdaság és növénytermesztés jelenlegi és jövőbeni szakembereiben a klímaváltozás gazdálkodásra gyakorolt lehetséges hatásait, majd meg kell tanítani őket arra, hogyan lehet e változások kedvezőtlen hatásait csökkenteni vagy kiküszöbölni. A klímaváltozásban szerepet játszó ok-okozati összefüggések szemléltetése hozzájárul ahhoz, hogy megváltoztassuk hozzáállásukat a környezetvédelemhez. Ezért lényegbevágó, hogy minél nagyobb közönséghez eljuttassuk ezeket az ismereteket.

A programban körvonalazott feladatok megvalósítását nem fenyegeti semmilyen nagyobb veszély. A WP1, WP2 és WP4-ben vázolt feladatok azonban függenek a projekt irányításában közvetlenül részt nem vevő egyének aktív részvételétől is. Annak lehetőségét nem lehet kizárni, hogy különböző okokból, a WP1-ben részletezett intézetek úgy döntenek, nem akarnak együttműködni, a kutatók, akiket visszahívtunk Martonvásárra, nem jönnek el(WP2), vagy a kijelölt előadók nem állnak rendelkezésre (WP4). Ebben az esetben hasonló színtű helyettesítésről gondoskodunk.

Honlapmodernizálás és Honlap felügyelet : dynamicLINE