Publikációk

Scientific publications with Acknowledgements to Agrisafe

Creation of a database for crop producers, aimed at helping them prepare for climate change

Informative materials for PhD students

Acta Agronomica Hungarica 2010/1 Supplementum


    SIGNIFICANCE OF LONG-TERM EXPERIMENTS IN THE DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION

    T. ÁRENDÁS, P. BÓNIS, P. CSATHÓ,D. MOLNÁR and Z. BERZSENYI: FERTILISER RESPONSES OF MAIZE AND WINTER WHEAT AS A FUNCTION
    OF YEAR AND FORECROP

   M. BIRKÁS: RESULTS AND FINDINGS OF LONG TERM EXPERIMENTS AIMED TO HELP IMPROVE TILLAGE PRACTICES

    P. BÓNIS, F. BALÁZS, J. BALÁZS and T. KISMÁNYOKY: EFFECT OF SOWING DATE ON THE WEED INFESTATION OF WINTER WHEAT IN LONG-TERM  
   EXPERIMENTS

    N. HARNOS, É. ERDÉLYI and T. ÁRENDÁS: IMPORTANCE OF LONG-TERM EXPERIMENTS IN STUDYING THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE

    S. HOFFMANN, K. BERECZ, SZ. SIMON: SOIL FERTILITY DEPENDING ON ORGANIC AND MINERAL FERTILIZATION, IN A 46-YEAR LONG-TERM FIELD
   EXPERIMENT

    G. MICSKEI, I. JÓCSÁK, T. ÁRENDÁS, P. BÓNIS and Z. BERZSENYI: EFFECT OF FARMYARD MANURE AND MINERAL FERTILISER ON THE YIELD AND
   YIELD COMPONENTS OF MAIZE IN A LONG-TERM MONOCULTURE EXPERIMENT IN MARTONVÁSÁR

    Z. IZSÁKI: NITORGEN TURNOVER OF CHERNOZEM MEADOW SOIL IN A LONG-TERM MINERAL FERTILISATION TRIAL

    M. JOLÁNKAI, F.H. NYÁRAI, K. KASSAI: IMPACT OF LONG TERM TRIALS ON CROP PRODUCTION RESEARCH AND EDUCATION

    J. NAGY: EVALUATION OF THE INTERACTION BETWEEN NUTRITIVE SUPPLY AND WATER MANAGEMENT ON THE BASIS OF A LONG-TERM
   EXPERIMENT IN DEBRECEN

    E. SUGÁR and Z. BERZSENYI: GROWTH DYNAMICS AND YIELD OF WINTER WHEAT VARIETIES GROWN AT DIVERSE NITROGEN LEVELS

    A. VÁNYINÉ SZÉLES: EVALUATION OF THE LEVEL OF N SUPPLY IN MAIZE HYBRIDS ON DIFFERENT NUTRITIONAL LEVELSTARTAMKÍSÉRLETEK JELENTŐSÉGE A NÖVÉNYTERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉBEN, Martonvásár, 2009. október 15. Konferencia kiadvány

Árendás, T., Bónis, P., Szőke Cs.: Az invázió és a kártétel foka. MARTONVÁSÁR, 21(1): 13-15. p. (2009)
http://www.mgki.hu/_user/browser/File/PDF/mv2009_1.pdf

Bónis, P., Árendás, T., Marton L.Cs., Berzsenyi, Z.: Beltartalom és gyomirtó szer használat. MARTONVÁSÁR, 21(1): 22-23. p. (2009)
http://www.mgki.hu/_user/browser/File/PDF/mv2009_1.pdf


Árendás, T., Bónis, P., Molnár, D., Berzsenyi Z.: Évtizedes kísérletek esszenciái. MARTONVÁSÁR, 21(2): 29-30. p. (2009)
http://www.mgki.hu/_user/browser/File/PDF/mv2009_2.pdf

Barnabás B, Jäger K, Ambrus H, Fábián A, Bakos F, Pónya Zs, Darkó É, Sági L: Szaporodásbiológiai kutatások a növénynemesítés szolgálatában, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 93-98.

Balázs E: Az első fecskék az AGRISAFE kurzuson. MARTONVÁSÁR, 21(1): 25 (2009)
http://www.mgki.hu/_user/browser/File/PDF/mv2009_1.pdf

Balázs E: Továbbra is az érdeklődés középpontjában az AGRISAFE továbbképzés. MARTONVÁSÁR, 21(2) 31 (2009)
http://www.mgki.hu/_user/browser/File/PDF/mv2009_2.pdf

Bálint AF, Szira F, Galiba G, Jäger K, Fábián A, Barnabás B: Szárazságtűrési vizsgálatok gabonaféléken, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 43-48.

Bálint AF, Szira F, Andreas B, Kerstin N, Sven G, Nils S, Galiba G: Az árpa szárazságtűrésének vizsgálata: QTL- és asszociációs analízis, marker alapú szelekció, tilling, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 16-20.

Balla K, Bencze Sz, Veisz O: A búza minőségének változása extrém magas hőmérséklet hatására, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 21-25.

Balla K, Karsai I, Veisz O: Analysis of the quality of wheat warieties at extremly high temperatures. Cereal Research Communications, 37(2): 13-16 (2009)

Cseh A, Kruppa K, Molnár I:
Incorporation of a winter barley chromosome segment into cultivated wheat and its characterization with gish, fish and ssr markers, Cereal Research Communications, 37(2): 321-324 (2006)

Galiba G, Vágújfalvi A, Li C, Soltész A, Vashegyi I, Cattivelli L, Dubcovsky J: Molekuláris modell a fagyállóság és a vernalizációs igény kölcsönhatásának értelmezésére, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 140-144.

Karsai I, Mészáros K, Kőszegi B, Patrick MH, Bedő Z, Veisz O: A gabonafélék egyedfejlődését és kalászolását meghatározó genetika komponensek tanulmányozása, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 37-42.

Kocsy G, Vágújfalvi A, Tóth B, Szalai G, Soltész A, Kellős T, Vashegyi I, Szilágyi V, Sutka J, Galiba G: Az alacsony hőmérséklet hatására bekövetkező redox és génexpressziós változások gabonafélékben, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 25-30.

Kruppa K, Cseh A, Lángné MM: Árpa kromoszómák azonosítása új búza x árpa hibridek utódvonalaiban in situ hibridizáció és SSR markerek segítségével, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 277-281.

László E, Puskás K, Szunics L, Veisz O, Vida Gy: Régi magyar búzafajták, mint lehetséges kalászfuzárium rezisztenciaforrások, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 292-296.

László E, Puskás K, Uhrin A: Molecular characterisation of fusarium head blight resistance in the BKT9086-95/Mv Magvas wheat population. Cereal Research Communications, 37(2): 333-336 (2009)

Marton LCs, Szőke Cs, Pintér J: A kukorica stresszrezisztencia kutatások eredményeiből, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 59-64.

Molnár I, Cseh A, Lángné MM: Búza-Aegilops biuncialis 3m-4b centrikus fúzió és 3m(4b) szubsztitúciós vonal előállítása és molekuláris citogenetikai jellemzése, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 337-341.

Schneider A, Molnár I, Lángné MM: Kecskebúza fajok (Aegilops biuncialis és Ae. geniculata) kromoszómáira specifikus molekuláris markerek kifejlesztése, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 417-421.

Soltész A, Cristina C, Luigi C, Berzy T, Galiba G, Vágújfalvi A: Transzformációval létrehozott árpafajták hideg- és szárazságtűrési stressz-toleranciájának előzetes vizsgálatai, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 427-431.

Szalai G, Janda T: Néhány védekező mechanizmus kukorica növényben sóstressz során, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Eds: Matuz J, Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 457-461.

Sepsi A, Bucsi J: Physical mapping of the 7D chromosome using a wheat/barley translocation line (5HS.7DL) produced in a Martonvásári wheat background using microsatellite markers, Cereal Research Communications, 37(2): 298-300 (2006)

Spitkó T, Sági L, Pintér J, Marton LCs, Barnabás B: In vitro dihaploid kukoricavonalak kombinálódóképessége, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 432-436.

Szakács É, Lángné MM: A búza citogenetikai alapanyagok fenntartása során létrejött kromoszóma-átrendeződések kimutatása in situ hibridizációval, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 452-456.

Szőke Cs, Szlávik Sz, Rácz F, Pintér J: Kukorica genotípusok fuzáriumos szárkorhadása, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 472-476.

Szőke Cs, Árendás T, Bónis P, Szécsi A: Fusarium stalk rot: a biotic stress factor decisive for maize stalk strength. Cereal Research Communications, 37(2): 337-340 (2009)

Uhrin A, Láng L, Lángné MM, Bedő Z: Búza és T. Timopheevii kromoszóma poliformizmus vizsgálata molekuláris markerekkel, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 512-516.

Varga B, Bencze Sz: Comparative study of drought stress resistance in two winter wheat varieties raised at ambient and doubled CO2 concentration. Cereal Research Communications, 37(2): 209-212 (2009)

Varga B, Bencze Sz, Veisz O: A szárazság és az emelt légköri CO2 koncentráció hatása az őszi búza produktivitására, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 517-521.

Varga M, Molnár I, Kovács G: Di-, tetra- és hexaploid triticum fajok genomjainak elemzése és azok összehasonlítása fluoreszcens in situ hibridizációval, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 522-526.

Veisz O: Martonvásár regionális kutatási és képzési központ, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 9-14.

Veisz O, Bencze Sz, Balla K, Karsai I, Vida Gy, Varga B, Bedő Z: Abiotikus stresszrezisztencia kutatások a gabonafélékben, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 53-58.

Veisz O, Bencze Sz, Balla K, Vida Gy: Az emelt légköri CO2 koncentráció hatása az őszi búza betegségekkel szembeni rezisztenciájára, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 527-531.

Vida Gy, Gál M, Károlyiné Cs, M, László E, Puskás K, Pribék D, Karsai I, Szunics L, Uhrin A, Bedő Z, Láng L, Veisz O: Őszi búza genotípusok betegség-ellenálóságának javítása hagyományos és molekuláris módszerekkel, In: A Martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede (Ed: Veisz O) MTA MGKI, Martonvásár, 2009, pp 65-70.

Vida Gy, Gál M, Bedő Z, Veisz O: Molekuláris markerek felhasználása a búza levélrozsda elleni rezisztencianemesítésében, In: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. március 17. (Ed: Veisz O) MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Budapest, 2009, pp 532-536.
Honlapmodernizálás és Honlap felügyelet : dynamicLINE