WP4 A klímaváltozással kapcsolatos képzési tanfolyamok és konferenciák szervezése kutatóknak, nemesítőknek, növénytermesztőknek és menedzsereknek.

Koordinátor: Dr. Balázs Ervin

E feladatcsoport célja elméleti és gyakorlati képzési tanfolyamokat szervezni, hogy felkészítsük a kutatókat, és növénynemesítőket az éghajlati változások kihívásaira.

4.1. Feladat. Éghajlatváltozás: tények és fikció
E tanfolyam célja áttekinteni az agrometeorológia számára jelenleg rendelkezésre álló technikai arzenált, bemutatni az éghajlati változás különböző komponenseit és megvitatni a kockázatelemzés és a kockázat-elhárítás stratégiai kérdéseit. Gyakorlati képzés az agrometeorológiai mérésekről. Adatbázisok használata. Statisztikai feldolgozási módszerek alkalmazása.

4.2. Feladat. Éghajlatváltozás: kihívás a növénytermesztésnek
E tanfolyam célja megtanítani, hogyan lehet tartamkísérletekből tanulságokat levonni, és hogyan lehet ezeket felhasználni az extrém időjárási körülményeknek kitett növények termesztésében. A növények környezeti stresszre adott válaszai, korlátozó környezeti tényezők, és hogyan lehet azokat legyőzni, a negatív hatások csökkentése érdekében. Bevezetés különböző termesztési módszerekbe. Fenntartható mezőgazdasági rendszerek. Szántóföldi kísérletek tervezése és különböző korszerű módszerek alkalmazása a statisztikai értékeléshez.

4.3. Feladat. A hagyományos nemesítés nagy hozzáadott értéke
E tanfolyam célja megmutatni, hogyan lehet a hagyományos nemesítési módszereket alkalmazni az éghajlati változások okozta, biotikus és abiotikus stressz tényezőkkel szemben rezisztencia kialakítására. A génbank fontossága az agronómiai tulajdonságok megőrzésében és a különböző növények biodiverzitásának kiaknázásában. Nemesítési alapmódszerek és a modern génpiramidálás jelentősége. Speciális nemesítési eljárások. Az abiotikus stressz rezisztencia elmélete és gyakorlata. A biotikus stressz rezisztencia elmélete és gyakorlata. A fajtafenntartó nemesítés modern gyakorlata.

4.4. Feladat. Kommunikáció a növények és a környezet között
E tanfolyam célja részletes információt adni az abiotikus stressz tényezők hatásáról, beleértve a szélsőséges hőmérsékletek, fagy és szárazság hatását a termésre. A növények genomelemzésének elmélete és gyakorlata, a stressz válaszokban szerepet játszó gének térképezése és jellemzése. A fiziológiai változások leírása és módszerek azok jellemzésére és mérésére. Laboratóriumi foglalkozásokon megtanulni a legkorszerűbb molekuláris és géntechnológiai módszereket.

4.5. Feladat. Szárazság és termés, a magas hőmérséklet hatása a növényi gamétákra
E tanfolyam célja megismertetni a résztvevőkkel a növények és a környezet közötti interakció alapvető aspektusait, kezdve az egész organizmus reakcióitól, egészen a sejt- és molekuláris szintig, beleértve a növényi fejlődés egyedi reproduktív fázisait és a kettős megtermékenyítés sejtbiológiai hátterét. A hő- és szárazság stressz hatása a fő kalászos fajok növényi fejlődésére fitotron kísérletek tükrében. A vízhiány és magas hőmérséklet hatása a hím és női gaméták funkcionálására. A virágzás és szemtelítődés különböző fázisaiban elszenvedett magas hőmérséklet és szárazság búzatermésre gyakorolt hatásának sejtbiológiai és genomikai elemzése. A búzavirágzás alatti hő- és szárazságtűrési mechanizmusok molekuláris genetikai háttere. A szemtelítődés alatt expresszálódó gének elemzése. A laboratóriumi foglalkozások során a résztvevőket megtanítják eljárásokra, a hím és női gametofitok manipulálására, és sejt- és molekuláris szintű módszereket tanulnak meg a korai embriogenezis alatti gén expresszióban történő változások nyomon követésére.

4.6. Feladat. Befejező konferencia az éghajlat változásról: kihívás a növénynemesítésnek
A tanfolyamok interaktív jellege miatt, a tanfolyam sorozatok alatt elért eredményeket egy tudományos konferencián összegezik, ahol a fő előadók a tanfolyamok vezető szakemberei lesznek.
A tanfolyamokra megírt előadások a gyakorlati kézikönyvekkel együtt, valamint a befejező konferencia teljes anyaga hozzáférhető lesz nemcsak a program weboldalán, hanem diszk és nyomtatott formában is. A legfontosabb adatokat fact sheet formában is közzé tesszük.

Honlapmodernizálás és Honlap felügyelet : dynamicLINE