WP3 Kutatási eszközök és egyéb berendezések kialakítása a globális klímaváltozással foglalkozó környezeti stressz kutatásokhoz és a képzési tanfolyamokhoz

Koordinátor: Dr. Kőszegi Béla

3.1. Feladat. Meteorológiai állomás létesítése
Célja a helyi adatok gyűjtése és elemzése, a meteorológiai változások nyomonkövetése.

3.2. Feladat. Audiovizuális előadóterem felépítése és berendelése
Ez a program keretében tartandó képzési tanfolyamokhoz szükséges.

3.3. Feladat. Berendezés vásárlása a gabonafélék stressz toleranciájának meghatározására
E berendezést a stressz toleranciával kapcsolatos laboratóriumi és szántóföldi kísérletekben az adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez használják.

3.4. Feladat. Berendezés vásárlása a magas hőmérséklet és szárazság a növények szexuális folyamataira gyakorolt hatásának a vizsgálatához
E laboratóriumi berendezés tartalmaz mikroszkópokat, mikrotomokat, valamint az adat feldolgozásához szükséges szoftvert.

3.5. Feladat. A növényi stressz válaszok molekuláris genetikai elemzése
A jelenlegi műszerek kiegészítése, lehetővé téve a növényi stressz válaszok molekuláris szinten történő elemzését.

3.6. Feladat. A szárazság kukoricatermesztésre gyakorolt hatásának elemzése szántóföldi kísérletekben
További műszerek és szoftverek vásárlása a szántóföldi adatok feldolgozásához, illetve annak vizsgálatához, miként befolyásolja a szárazság a levélfelületet és a fotoszintézis intenzitását.

3.7. Feladat.A bioinformatikai bázis fejlesztése a programban vállalt feladatokhoz
Clusterben kapcsolódó Multiprocesszoros munkaállomások szerelése.

Honlapmodernizálás és Honlap felügyelet : dynamicLINE