WP2 A környezeti stresszel foglalkozó tapasztalt kutatók alkalmazása

Koordinátor: Dr. Galiba Gábor

E program keretén belül tervezzük tapasztalt tudósok alkalmazását az újonnan létesített RTS Centrum-ban. Három martonvásári kutató dolgozik már több éve külföldön. Azt reméljük, hogy a jelenlegi pályázat nyújtotta lehetőségeket kihasználva biztosíthatjuk visszatérésüket az intézetbe.

2.1. Feladat. Kőszegi Dávid jelenleg az Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung-nál dolgozik Gatersleben, Németországban. Munkája középpontjában az apomikszis részletesebb megismerése áll, különös tekintettel a partenogenézisre. Célja, hogy részletesebben jellemezzen egy gén családot, mely az Arabidopsis, árpa és búza női gametofitonjában expresszálódik. Miután visszatér Martonvásárra, a gén expresszióban történő változásokat tanulmányozza növényi női ivarsejtekben, felosztva a zigótákat és fejlődő embriókat a szárazság és magas hőmérsékletre adott reakciójuk alapján.

2.2. Feladat. Tóth Balázs egy már Ph.D. fokozattal rendelkező martonvásári kutató, aki jelenleg vendégkutatóként dolgozik az USA-ban az NIH Endocrionology and Reproduction Research Branch, Section of Molecular Signal Transduction, Bethesda, Maryland-nél, A szfingolipidek transzport folyamatait tanulmányozza majom vese sejtkultúrákban. Vizsgálja a releváns gének alul expresszálódásának hatását a szfingolipid metabolizmusra és sejten belül a lipid transzport fehérjék lokalizációját és interakcióját. Mivel a lipidek fontos szerepet játszanak a stresszre adott válaszokban, több általa elsajátított módszert hatékonyan lehetne alkalmazni Martonvásárra történő hazatérése után a növények szárazság- és fagytűrésének molekuláris biológiai és biokémiai elemzésében.

2.3. Feladat. Szűcs Péter Ph.D. jelenleg ötéves posztdoktori ösztöndíjjal dolgozik a Department of Crop and Soil Science at Oregon State University (Corvallis, OR, USA)-ban. Kutatási területe az árpa és búza télállóságának genetikája, kalászos gabonák nemesítése klasszikus és molekuláris módszerekkel. Fő feladatai közé tartozik az allél szekvenálás, valamint a genetikai térképezés és az integrált télállósági genetika a Coordinated Agricultural Project (CAP) árpakutatásához.
Martonvásárra történő hazatérése után a növényi abiotikus rezisztenciával foglalkozó kutatási csoportnak lesz a tagja. Legfőbb kutatási témája az árpa virágzása és nemesítése lesz, a molekuláris nemesítési program célja a jó alkalmazkodó képességű maláta, élelmiszeripari árpák előállítása. Az éghajlati változások következtében Európa szerte az őszi árpáknak sokkal nagyobb a terméspotenciálja, mint a tavasziaknak.

2.4. Feladat. Svetlana Landjeva Ph.D. A Molecular Cytogenetics Team of the Cell Biology Department és az Institute of Genetics „Acad. D. Kostoff”, Bulgarian Academy of Sciences (Szófia), Bulgaria 2005 óta működik együtt intézetünkkel. Mindkét fél szeretné megerősíteni ezt az együttműködést, hogy kiaknázhassák azt a potenciált, ami az Aegilops fajokban rejlik. Ezen fajok ugyanis széles genetikai diverzitással rendelkeznek, beleértve számos biotikus és abiotikus stressz tényezővel szembeni ellenálló-képességet is. Az együttműködés keretében meghívunk egy tapasztalt bolgár kutatót Martonvásárra, hogy azokat a molekuláris citogenetikai eljárásokat, melyeket a magyar fél fejlesztett ki a Bulgáriában előállított genetikai anyagok azonosítására használja fel, míg a bolgárok a Martonvásáron előállított búza-Aegilops biuncialis addiciós vonalak és transzlokációk szárazságtűrését fogják elemezni.

Honlapmodernizálás és Honlap felügyelet : dynamicLINE